top of page

Kijewski

Jan Chryzostom Kijewski - ziemianin urodzony w okolicy Płocka, syn Franciszka Kijewskiego, piastującego w latach 1807-1811 stanowisko Sędziego w Sądzie Apelacyjnym Księstwa Warszawskiego. 

Wraz z żoną Joanną mieszkańcy Warszawy od lat 20-tych XIX wieku. Zajmowali mieszkanie przy ulicy Czystej nr 4 – obecnie Ossolińskich.

Tablica nagrobna Franciszka Kijewskiego, znajdująca się w katakumbach, na warszawskich Powązkach

(rząd 39, od ul. Okopowej).  =>

Fr_Kij_Sędzia.jpg
Czysta4.jpg

 

Zajmował duże, 9-cio pokojowe mieszkanie, ze stajnią, wozownią itp. na Czystej 4 (Ossolińskich). U Dziadków bywało dużo osób. Jako mała dziewczynka przyglądałam się wielkiemu balowi tamże.” – zanotowała o Janie Chryzostomie Kijewskim wnuczka Maria z Kijewskich Olszowska.


Do fabryki sprowadzał piryty z Sycylii (morzem do Gdańska, stamtąd berlinkami pod sama fabrykę). Inny też do ładunków takich polecał często dołączać wino w beczkach (sycylijskie), które słynęło na ul. Czystej jako dobre 100 letnie wino.” – pisał Tadeusz Kijewski prawnuk Jana Chryzostoma Kijewskiego.

https://whu.org.pl/2019/04/15/byla-taka-warszawa-czesc-i/ulica-czysta/

Z mapy Warszawy - koniec XIX wieku.

Ulica Czysta to współcześnie ulica Ossolińskich. Na miejscu kamienic po lewej stronie stoi dzisiaj biurowiec Metropolitan. Ostatnia kamienica po lewej stronie, przed drzewami, mieściła się przy ul. Czystej nr 4. W głębi zdjęcia po prawej widoczny jest hotel Europejski – obecnie, Raffles Europejski Warsaw, a u wylotu ulicy Czystej widać hotel Bristol. Po lewej stronie, od drzew do skrzyżowania z Krakowskim Przedmieściem widoczne jest skrzydło pałacu Potockich (Czartoryskich, Ossolińskich), który po roku 1824 zamieszkiwany sporadycznie przez właścicieli, zaczął pełnić funkcje dochodowe. Jego pomieszczenia były wynajmowane przez osoby indywidualne, sklepy, składy i różnego rodzaju firmy:

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_Potockich_w_Warszawie

Czysta_Pocztówka.jpg
Czysta_Pałac.jpg

Pałac Potockich przed rokiem 1939, widok od strony ul. Ossolińskich – Czystej.

Autor nieznany - Andrzej Jeżewski, Warszawa na starej fotografii, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Warszawa 1960, str. 76.

Czysta_Front.jpg

Kamienica przy ulicy Czystej 4 została zbudowana 

w 1857 roku na działce po rozparcelowanym ogrodzie pałacu Potockich z inicjatywy Jana Kuszla. Na parterze mieścił się sklep firmowy fabryki

G. Gerlach. Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej.

http://www.warszawa1939.pl/obiekt/ossolinskich-4

Ostatni raz siedział na koniu w 85 r. – próbował przyprowadzonego wierzchowca, gdy ten strachnął się przekupki z kosze, w bramie, stanął dęba i dziadek spadł. Złamał 2 żebra i obojczyk i w miesiąc wszystko się zrosło! To pamiętam doskonale, byłam wtedy u dziadka w Warszawie.” - dalej o Janie Chryzostomie Kijewskim wspomina jego wnuczka Maria z Kijewskich Olszowska.

Poniżej zdjęcia warszawskiej kamienicy przy ulicy Nowy Świat 27 (N 1260) wybudowanej przez J.Ch. Kijewskiego w połowie lat 50-tych XIX wieku, 

N.Świat 27 w 1938 r..jpg
N.Świat27_2022.jpg

a po zniszczeniach II wojny dość starannie odbudowanej, z wyjątkiem alegorycznych figur na fasadzie kamienicy: wygląd w 1938 i w 2022 roku.

"... Był b. pobożny, sprzedawszy swój dom na Nowym Świecie posłał osiągniętą sumę do Rzymu - o Janie Chryzostomie Kijewskim pisze jego wnuczka Maria z Kijewskich Olszowska.

Jan Chryzostom i Joanna z d. Hirschmann Kijewscy, po zawarciu małżeństwa w latach 30-tych XIX w., dochowali się ośmiorga dzieci - trzech córek (Zofii, Michaliny, Elżbiety) i pięciu synów (Gustawa, Władysława, Leonarda, Ludwika, Franciszka):

  • Władysław ożenił się z Joanną Buchowską.

  • Ludwik ożenił się z Cecylią Muchowską.

  • Michalina wyszła za mąż za Michała Rogozińskiego.

  • Franciszek ożenił się z Magdaleną Nostitz-Jackowską.

  • Gustaw i Leonard pozostali kawalerami, a Zofia i Elżbieta niezamężnymi.

Jan Chryzostom i Joanna Kijewscy zostali pochowani na Cmentarzu Powązkowskim.

bottom of page